De 12 UNESCO Werelderfgoederen In Nederland

Foto van auteur
Laatste update:

UNESCO Werelderfgoederen zijn gebouwen of gebieden die door hun historische, culturele of artistieke waarde van belang zijn voor de gehele wereld.

Ontdek de 12 UNESCO Werelderfgoederen in Nederland

Nederland heeft 12 van dergelijke UNESCO werelderfgoederen die gezamenlijk een intrigerend beeld schetsen van onze geschiedenis.

UNESCO Nederland Kaart

Ik heb een landkaart gemaakt van de UNESCO werelderfgoederen in Nederland (zie hieronder).

Er zijn maar 11 van de 12 Nederlandse werelderfgoederen op deze landkaart zichtbaar omdat Willemstad op Curaçao ligt, voor de kust van Zuid-Amerika.

Er is recent een fietsroute uitgezet langs de 11 werelderfgoederen die in Nederland liggen. De fietsroute is bijna 800 km lang en je kunt een uitgebreide routekaart hier vinden.

Het leuke aan de route is dat je ook langs andere hele mooie stukjes van Nederland zult fietsen maar je zult natuurlijk wel goed getraind moeten zijn om zo’n lange fietstocht aan te kunnen.

UNESCO Werelderfgoed Nederland

Welke 12 plaatsen in nederland staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO?

Laten we de 12 Nederlandse UNESCO werelderfgoederen eens in meer detail gaan bekijken.

Nr. WerelderfgoedLocatie
1Romeinse LimesUtrecht
2Rietveld SchröderhuisUtrecht
3Schokland en omgevingFlevoland
4Ir. D.F. WoudagemaalLemmer
5Koloniën van WeldadigheidFrederiksoord
6De WaddenzeeDe Waddenzee
7Van Nelle FabriekRotterdam
8Molens van KinderdijkKinderdijk – Elshout
9Oude Hollandse WaterlinieMuiden – Woerden
10Amsterdam GrachtengordelAmsterdam Centrum
11Droogmakerij de BeemsterPolder de Beemster
12Willemstad op CuraçaoCuraçao

1. Romeinse Limes

Dwars door Nederland liep 2000 jaar geleden de noordelijke grens van het Romeinse Rijk langs de Rijn. Limes is het Latijnse woord voor grens en de Romeinse noordgrens in Nederland volgde de Rijn, via Nijmegen en Utrecht, om in de zee uit te komen bij Katwijk.

In Nederland werden zo’n twintig forten gebouwd, die castella werden genoemd. Daartussen werden talloze wachttorens gebouwd. De resten van de limes laten zien hoe vooruitstrevend de Romeinen in hun tijd waren met badhuizen en waterkeringen.

De Limes vormt dwars door Nederland heen een zichtbare historische band van het heden met het verleden. Gelukkig zijn op veel andere plaatsen de resten behouden dankzij de natte bodem in ons land en doordat vroegtijdig het belang van deze plaatsen is erkend en de archeologische waarden zijn behouden.

Nergens zijn zoveel goed bewaarde Romeinse schepen opgraven als in Nederland.

2. Rietveld Schröderhuis In Utrecht

Het Rietveld Schröderhuis is een uniek huis dat in 1924 werd gebouwd door de Nederlandse architect Rietveld in opdracht van mw. Truus Schröder. Het Rietveld-Schröderhuis ligt in het oosten van Utrecht op 20-25 minuten lopen van het centrum van Utrecht.

Het Rietveld Schröderhuis is een van de hoogtepunten van De Stijl-groep in de architectuur en wordt beschouwd als een meesterwerk in de architectuur. Het Rietveld Schröderhuis is een UNESCO Werelderfgoed sinds 2000 .

De karakteristieke elementen van De Stijl zijn allemaal aanwezig in Rietveld Schröderhuis; vloeiende overgangen tussen binnen en buiten, gebruik van horizontale en verticale lijnen in het gebouw, en het gebruik van primaire kleuren. De invloed van dit gebouw op de Nederlandse architectuur heeft tot op de dag van vandaag standgehouden.

Het interieur en het meubilair zijn een integraal onderdeel van het gebouw en de Rietveldstoel, die in het gebouw te zien is, is misschien wel net zo beroemd als het gebouw zelf. Gerrit Rietveld was naast architect ook vormgever en dat zie je zeker terug in het interieur en het meubilair.

Het Rietveld-Schröderhuis is één van de 30 mooiste musea in Nederland.

3. Schokland En Omgeving

Schokland is een werelderfgoed omdat het symbool staat voor de eeuwenlange strijd van de Nederlanders tegen het water. 26% van Nederland ligt onder de zeespiegel en bijna 60% van Nederland kan overstromen bij een storm als we Nederland niet goed tegen het water zouden beschermen.

In Schokland vind je het bewijs dat deze strijd tegen het water al dateert uit de prehistorie. Schokland is ingepolderd, verloren gegaan aan de zee, en nu weer ingepolderd als onderdeel van Flevoland. De resten van terpen en dijken liggen er nog steeds in Schokland als stille getuigen van die eeuwenoude strijd.

Je kan een bezoek aan Schokland in het voorjaar heel mooi combineren met het bewonderen van de prachtige tulpenvelden in het noorden van Flevoland (waar zijn de mooiste tulpenvelden in Nederland?).

4. D.F. Wouda Stoomgemaal

Het D.F. Wouda Stoomgemaal werd gebouwd in 1920 en wordt beschouwd als een meesterwerk van waterbouwkunde in zijn tijd. Dit Werelderfgoed is het zoveelste voorbeeld van de bijdrage die de Nederlanders hebben geleverd aan de bescherming van ons volk en ons land tegen de natuurlijke krachten van het water.

Het Woudagemaal is vandaag de dag nog steeds in bedrijf en is daarmee een levend voorbeeld van onze eeuwige strijd tegen het water.

5. Koloniën Van Weldadigheid

De Unesco heeft onlangs de status van werelderfgoed toegekend aan de Koloniën van Weldadigheid met haar drie nederzettingen in Nederland: Frederiksoord, Wilhelminaoord, en Veenhuizen in Drenthe.

Deze koloniën werden in het begin van de 19e eeuw opgericht om arme mensen in Nederland te ondersteunen die in de koloniën konden werken en een betere toekomst voor zichzelf en hun gezinnen konden opbouwen. Zij kregen huisvesting en grond om zichzelf te onderhouden zonder afhankelijk te zijn van een uitkering.

6. De Waddenzee

Ik heb de Waddenzee in een ander artikel al omschreven als het mooiste gebied van Nederland. Ik begrijp dan ook volkomen waarom de UNESCO de Waddenzee uniek genoeg zo uniek vond om het de status van Werelderfgoed toe te kennen.

De Waddenzee is één van de laatst overgebleven grootschalige intergetijdenecosystemen ter wereld waar natuurlijke processen grotendeels ongestoord blijven functioneren. Hierdoor is de Waddenzee, naar mijn mening, verreweg het mooiste gebied van Nederland. Het is een absolute aanrader om een keer te gaan wadlopen.

7. De Van Nellefabriek

De van Nelle Fabriek is ontworpen en gebouwd in de jaren 1920. Het fabriekscomplex bestaat uit verschillende fabrieken in afzonderlijke gebouwen. De van Nelle Fabriek werd gezien als de ideale fabriek, open naar de buitenwereld, veel daglicht, en prettige werkomstandigheden.

8. De Windmolens Van Kinderdijk

De rij van 19 windmolens in Kinderdijk is een bekend beeld van Nederland. De reden dat Kinderdijk Werelderfgoed is, gaat echter verder dan dit mooie plaatje, want deze molens in Kinderdijk maken deel uit van een ingenieus hydraulisch netwerk voor de ontwatering van land om te gebruiken voor de landbouw.

De molens bij Kinderdijk staan internationaal bekend als Nederlands symbool en trekken jaarlijks vele bezoekers. Het Werelderfgoed bij Kinderdijk is dan ook een heel mooi en typerend voorbeeld van de ingenieuze strijd van de Nederlanders met het water die hen in staat heeft gesteld te leven en te overleven in een land dat niet zou kunnen bestaan zonder een constante inspanning om het water in en rond ons land te beheersen.

9. Oude Hollandse Waterlinie

De Stelling van Amsterdam is als werelderfgoed in 2021 uitgebreid tot de gehele Oude Hollandse Waterlinie. 

De Waterlinie is een gefortificeerd stelsel van sluizen, dijken, kanalen en gemalen dat bescherming biedt tegen zowel buitenlandse legers als Nederlands oudste vijand: het water. De 85 kilometer lange linie tussen Muiden en de Biesbosch bestaat uit een aaneengesloten stelsel van 45 forten, 6 vestingen en 2 kastelen.

De waterlinie werd vanaf 1815 aangelegd op bevel van koning Willem I. De Nieuwe Hollandse Waterlinie vormt samen met de Stelling van Amsterdam (sinds 1996 werelderfgoed) de Hollandse Waterlinies. Nergens ter wereld zijn zulke waterwerken te vinden, en al helemaal niet in zo’n goede staat als die in Nederland

Deze verdedigingslinie rond Amsterdam is aangelegd tussen 1880 en 1914 en is ongeveer 135 km lang. Veel delen van de verdedigingslinie zijn nog intact en kunnen worden bezocht. Kijk op hun website voor locaties en activiteiten.

10. Grachtengordel In Amsterdam Centrum

Het Grachtendistrict in Amsterdam is een ander voorbeeld van grootschalig waterbeheer door Nederlanders. Amsterdam is eigenlijk een volledig kunstmatige stad, gebouwd op de plek van een moeras dat werd drooggelegd om de stad te kunnen bouwen.

Tot op de dag van vandaag is continue afwatering nodig om overstromingen in Amsterdam te voorkomen. De totale lengte van alle grachten in Amsterdam is bijna 14 kilometer en er zijn meer dan 80 bruggen.

Amsterdam was de hoofdstad van de wereld in de 17e eeuw en werd gezien als de ideale stad en gebruikt als referentie voor nieuwe steden over de hele wereld.

11. Droogmakerij De Beemster

De Beemsterpolder is in 1612 ontstaan door drooglegging van het Beemstermeer door windmolens. Het is één van de vroegste voorbeelden van de ontwatering van grote gebieden die mogelijk werd gemaakt door de verbetering van de molentechniek voor de ontwatering in die periode.

De Nederlandse waterbouwkundig ingenieur Jan Adriaanszoon Leeghwater was verantwoordelijk voor deze opmerkelijke prestatie.

De Beemsterpolder wordt door UNESCO beschouwd als een meesterwerk van creatieve planning, waarbij de idealen van de oudheid en de Renaissance werden toegepast op het ontwerp van een ingepolderd landschap.

Willemstad is een UNESCO Werelderfgoed
Willemstad met kleurige huizen aan haven

12. Willemstad Op Curaçao

Willemstad is een uitzonderlijk goed bewaard gebleven voorbeeld van een Nederlandse koloniale handelsnederzetting. Door de uitwisseling van culturen deelt Willemstad een gedeelde culturele geschiedenis met andere tegenspelers in het Caribisch gebied, wat een zeer bijzonder aspect van het bezit is.

De unieke ligging in een natuurlijke haven maakt Willemstad een zeldzaam goed bewaaard gebleven voorbeeld van een historische havenstad, aangelegd in een omgeving van natuurlijke wateren.

De ontwikkeling en de architectuur van Willemstad werden beïnvloed door de Nederlanders, die de stad hebben gesticht, maar ook door de tegenspelers in het Caribisch gebied waar Willemstad is gevestigd.

Alle verschillende invloeden zijn prachtig geïntegreerd in de omgeving van de natuurlijke haven, wat Willemstad tot een unieke stad heeft gemaakt.

Veelgestelde Vragen

Wat Is UNESCO?

Werelderfgoederen heten voluit eigenlijk UNESCO Werelderfgoederen maar veel mensen weten niet wat UNESCO eigenlijk voor organisatie is of wat het doet.

UNESCO is een organisatie die onderdeel uitmaakt van de Verenigde Naties.
UNESCO is een afkorting van United Nations Educational Scientific and Cultural Organization.

De taak van UNESCO is het bevorderen van samenwerking tussen landen om zo bij te dragen aan vrede en veiligheid in de wereld.

Onderdeel van het takenpakket van UNESCO is het bevorderen van wederzijds begrip tussen landen om zo de samenwerking te stimuleren. Wederzijds begrip is namelijk belangrijk om te komen tot samenwerking en wederzijds begrip begint met een begrip van de historie van andere landen.

UNESCO heeft de werelderfgoederen bedacht om aandacht te krijgen voor de geschiedenis van landen en de gedeelde belangen van deze monumenten en gebieden voor andere landen. UNESCO hoopt hiermee te stimuleren dat landen inzien hoe sterk ze (onbewust) met elkaar verbonden zijn.

De vraag is dan natuurlijk welke gebouwen of gebieden UNESCO in Nederland van wereldwijd belang vindt om ze te benoemen tot werelderfgoed.

Heidi Tijburg

Hallo, ik ben Heidi en ik ben geboren en getogen in Nederland.

We gaan vrijwel altijd op vakantie in Nederland en ik vind Nederland zo leuk dat ik besloten heb mijn passie te delen.